Opgave dieren

Hier kunt u het formulier om uw dier(en) op te geven vinden. Het betreft een pdf file, u kunt dit document downloaden en daarna printen.

De opgave sluit op 1 juni 2019

 

Vul het formulier in en stuur het op naar:

Stichting Veekeuring Noord-Friesland
T.a.v. Christine Deinum
Butefjild 38
9269 TV Feanwâlden

 

GEBIEDSGRENS, LEEFTIJDSCATEGORIEEN, VETERINAIRE ZAKEN EN DE ONKOSTEN

Gebiedsgrens Veekeuring Noord-Friesland
Alleen dieren die gehuisvest zijn op een rundveebedrijf in het gebied Noord-Friesland kunnen worden opgegeven.

Dit gebied loopt vanaf Harlingen, Leeuwarden, Drachten tot de provincie grens van Groningen. Alle bedrijven ten Noorden en/of ten Oosten van het Van Harinxmakanaal overgaande in de Wâldwei en vervolgende bij de Fonajachtbrug overgaande in het Pr.Margrietkanaal, De Greft, Kromme Ee, Prinsenhof, Smalle Ee, Drachten Haven en vervolgens bij de de A7 tot de provincie grens kunnen dieren opgeven voor deze veekeuring.

De dieren dienen op de sluitingsdatum van de inschrijving op een bedrijf en UBN in het bovengenoemd gebied te staan.

Leeftijdscategorieën op de Veekeuring

 

Extra rubrieken waaraan de inzenders mee kunnen doen:
1. Beste voorbrengen 3x € 50,- t/m 8 jaar, 9-12 jaar, 13-16 jaar
2. Bedrijfscollecties jongvee

Daarnaast wordt er per rubriek een extra prijs toegekend:
1. Jongvee voor het mooiste toilet
2. Melkvee voor het mooiste uier

Veterinaire status deelnemende bedrijven

Lepto
Het bedrijf moet officieel gecertificeerd vrij zijn.

IBR
A. Het bedrijf is officieel gecertificeerd vrij of
B. Het bedrijf is niet officieel gecertificeerd vrij, dan moeten de deelnemende dieren maximaal
8 weken voorafgaande aan de keuring negatief testen op IBR gE en met IBR marker geënt zijn.

BVD
A. Het bedrijf is officieel gecertificeerd vrij of
B. Het dier moet eenmalig negatief getest zijn of worden op BVD virus.

Dit is een IBR en BVD veilige keuring.
Officieel vrij gecertificeerde bedrijven behouden bij deelname hun vrije status.

Het bloedtappen, IBR en BVD onderzoek, IBR enten voor de opgegeven dieren wordt compleet en gratis verzorgd door de veeartsen van de Veekeuring organisatie. En de opgave is gratis!

De veeartsen komen voor het bloedtappen en enten in week 25 en week 29 bij u op het bedrijf. De exacte datums plus het tijdstip krijgt u dan van ons te horen. Zorg dat de dieren vaststaan!

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij kijken ernaar uit u als deelnemer te mogen verwelkomen!